Tại Mái Nhà Đẹp, vấn đề An Toàn, Sức Khỏe và Môi Trường làm việc của toàn thể cán bộ công nhân viên luôn được xem là vấn đề quan trọng hàng đầu, vì thế chúng tôi luôn chú trọng: slider 2 mai nha dep
  • Việc quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường luôn là yếu tố bắt buộc ngang bằng với xây dựng sản xuất và lợi ích của công ty, và trong bất kì tình huống bất cập nào, an toàn vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu.
  • Việc quản lý an toàn sức khỏe và môi trường làm việc một cách hiểu quả là trách nhiệm của các cấp quản lý và được toàn thể công nhân viên hưởng ứng thực hiện.
  • Làm việc an toàn là điều kiện cần thiết của người lao động phải có trách nhiệm sử dụng các công cụ kiểm soát rủi ro thích hợp để lập kế hoạch cho các hoạt động tiếp theo.
  • Tất cả các hoạt động thi công mái nhà đều phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường của Mái Nhà Đẹp và yêu cầu pháp lý của bên sở tại.
  • Tất cả các sự cố, tai nạn và thương tật đểu có thể phòng tránh được bằng các biện pháp điều tra, kiểm tra, thanh tra, huấn luyện, cam kết, chuẩn bị và phối hợp một cách hiểu quả các bên có liên quan.
  • Luôn tìm cách cải thiện việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn , sức khỏe và môi trường bao gồm việc xem xét lại các hoạt động đã thực hiện và đặt mục tiêu cho các công việc sắp tới.
  • Bố trí con người và tài lực cần thiết để thực hiện và duy trì cơ cấu tổ chức an toàn, sức khỏe và môi trường một cách hiểu quả.
  • Áp dụng các hướng dẫn thực hiền các công tác đảm bảo an toàn, sức khỏe và môi trường chuyên nghiệp, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện và lập báo cáo các tiến trình thực hiện tiếp theo yêu cầu.
  • Bất kỳ khi nào và nơi đâu, khuyến khích những người tham gia thực hiện công việc tích cực đóng góp ý kiến xây dựng nhằm phát huy quan điểm chung và hoàn thiện hệ thống, thông báo về các nguy cơ, các dấu hiệu cảnh báo sớm, hệ thống đảm bảo sức khỏe nghề nghiệp và hỗ trợ lẫn nhau để mang lại lợi ích chung cho mọi người.
  • Hệ thống quản lý an toàn , sức khỏe và môi trường của Mái Nhà Đẹp phù hợp với các tiêu chuẩn sở tại hiện hữu và là một phần trong quản lý an toàn được ban hành rộng rãi trong toàn thể công nhân viên Mái Nhà Đẹp.