Sử dụng mẫu dưới đây để gửi cho chúng tôi những thông tin cần thiết cho dự án của bạn.

 

Skip to Content

About: andyquan

Recent Posts by andyquan

Thi công và lắp dựng

A.THI CÔNG GIÀN MÁI THÉP MẠ I. Bước 1: Chuẩn bị mặt bằng Giám đốc dự án phải đảm bảo cung cấp các phương tiện cần thiết cho việc chuẩn bị mặt bằng hoàn thành trước khi việc chế tạo mái được tiến hành, bao gồm: a) Văn phòng làm việc và lán trại cho công nhân chế tạo mái. b) Cung cấp nguồn điện cần thiết và ổn định tại công trường. Việc mất điện đột ngột có thể làm hư dụng cụ thi công và làm ảnh hưởng tiến độ chế tạo mái. c) Nếu nguồn điện không ổn định, nhà thầu/ khách hành phải có trách nhiệm cung cấp máy phát điện. d) Dầm bê tông mái phải hòan thành và đảm bảo chính xác vị trí và cao độ đúng theo thông tin thiết kế. e) Chi tiết cần thiết cho việc chế tạo vì kèo phải được kiểm tra nằm trong dung sai cho phép trước khi tiến hành. Bất cứ sự thay đổi nào củng phải được thông báo cho THÁI HÒA để được hỗ trợ kỹ thuật cần thiết. f) Việc điều chỉnh lớn so với thiết kế của giàn mái thép phải được thông báo trước công tác thiết kế. Tuy nhiên, nếu việc này thông báo sau thì tránh nhiệm thuộc về của giám đốc dự án, việc sữa chữa phải thông báo cho kỹ sư THÁI HÒA để có những điều chỉnh kĩ thuật cần thiết. g) Giàn dáo và các phương tiện khác cho việc thi công/ kiểm tra cũng được chuẩn bị đầy đủ trong giai đọan này. h) Cần cẩu phải được lắp đặt đúng vị trí nếu trường hợp nó cần sữ dụng. THÁI HÒA sẽ thông báo cho giám đốc dự án trong vòng 2 ngày trước khi dùng cần cẩu cho việc lắp đặt. II. Bước 2: Quy trình chế tạo/lắp dựng: Việc tiến hành lắp dựng sẽ được thực hiện theo các bước như sau: a) Tất cả các thanh giàn mái sẽ được đặt tại vị trí gần tòa nhà cùng với các phụ kiện đi kèm. b) Phải đảm bảo các thanh giàn phải nằm trên mặt đất bằng phẳng. Tại các vị trí không phẳng phải tiến hành kê đệm. c) Sau khi giàn mái đầu tiên được chế tạo hòan thành, ta dùng giàn mái này như một giàn mẫu để tiến hành thi công chế tạo các giàn tương tự tiếp theo. Do đó, việc đảm bảo sự chính xác của giàn mẫu theo bản vẽ thi công là hòan tòan cần thiết. d) Dùng C-chanel làm đường dẫn để đảm bảo việc thi công các giàn mái tiếp theo sẽ chính xác tương tự như giàn mẫu. e) Sau khi tất cả giàn đã hòan thành công việc chế tạo, dùng cần cẩu nâng giàn đầu hồi lên và tiến hành lắp đặt theo vị trí xác định trên bản vẽ thi công. f) Tiến hành kiễm tra việc chính xác vị trí củng như cao độ của giàn mái thứ 1 theo bản vẽ thi công. g) Khi giàn đã được kiểm tra chính xác vị trí và cao độ, tiến hành việc nối giàn với “Wall plate” bằng “Triple grid” theo bản vẽ chi tiết hay theo tiêu chuẩn trong tài liệu hướng dẫn lắp đặt. h) Chuẩn bị các thanh giằng tạm để đảm bảo độ ổn định của giàn mái trước khi giằng cố định được cung cấp. i) Lặp lại bước (g) & (h) cho các giàn tiếp theo. j) Cố định các thanh giàn mái bằng các thanh batten tại vị trí thanh giàn trên để ngăn chặn chuyển vị theo phương dọc nhà và theo đúng vị trí thiết kế. k) Tiến hành lắp đặt các lọat kiểu giàn khác theo một cùng phương pháp. III. Bước 3: Lắp giằng: Việc sử dụng giằng là hết sức quan trọng trong việc đảm bảo độ ổn định của các giàn mái theo phương dọc nhà và chống lại lực gió dọc. Những trường hợp sau sẽ quan tâm đến việc thiết kế đến lực dọc nhà: i) Khi công trình không có tường ngăn bên trong. ii) Tại vị trí giàn mái mở rộng để lắp các bệ nước mái. Đây là vị trí cần chú ý thiết kế vì khả năng chịu lực của nó yếu nhất trong kết cấu giàn. Giám sát của THÁI HÒA phải kiểm tra thường xuyên sự chính xác của các thanh giằng theo bản vẽ thi công trước khi tiến hành lắp đặt thanh batten. Sau khi tiến hành kiểm tra, giám sát công trường sẽ thông báo cho giám đốc dự án. Các kiểu giằng liên kết và yêu cầu kĩ thuật được trình bày riêng trong phần 2: “Hướng dẫn lắp đặt” IV.Bước 4: Điểm tựa bên trong: Tại vị trí có dầm mái bên trong mặt bằng mái, và vị trí này được chỉ định làm chổ tựa thêm cho giàn mái thì được cung cấp khối chống đỡ. Tại vị trí này giàn mái phải được cố định, khối chống cũng phải đảm bảo cùng cao độ với dầm mái biên. B. LỢP MÁI: Chú ý tránh chất tải quá nặng lên giàn vì kèo khi đưa ngói lên mái. Những hướng dẫn sau đây được xem là phù hợp để tránh việc sụp mái khi vật liệu mái là nặng (ngói): 1) Kệ nâng ngói không được đặt trực tiếp toàn bộ lên giàn mái. Trong khi nâng, kệ nâng chỉ được tựa một cạnh lên mái, và dây cẩu phải được giữ căng treo kệ nâng cho đến khi việc bốc dỡ ngói hòan tất. 2) Mặc dù không được khuyến khích, kệ nâng có thể đặt trực tiếp lên mái trong trường hợp số ngói nâng không vượt quá 50 viên trong mổii lần vận chuyển. 3) Kệ nâng có kích thước một phương phải dài hơn 1200mm, điều này cho phép khi tấm nâng đặt xuống mái, nó sẽ được đặt trên ít nhất hai (02) giàn mái chính. Kích thước thường dùng của tấm nâng là 0.9m x 1.25m 4) Thông thường, ngói được đặt theo từng chồng lên trên giàn chính. Nếu chồng ngói phải đặt giữa hai giàn, ta cần phải chú ý cẩn thận trường hợp quá tải. 5) Nếu đặt trên giàn chính, mỗi chồng ngói không được đặt quá 6 viên, nếu mổi viên ngói có trọng lượng 5kg, nghĩa là lực tập trung không vượt quá 30kg. Nếu giàn chồng gạch này đặt nằm khỏang giữa hai giàn mái, số viên ngói ở mổi chồng không vượt quá 4 viên (20kg) 6) Các chồng ngói phải đặt so le và rải đều trên tòan bộ diện tích mái. Cách đặt này để tránh sự biến dạng của thanh giàn trên do có quá nhiều tải trọng lên trên diện tích nhỏ. 7) Mái ngói không được phép nâng trong thời gian dài liên tục, mà phải nâng lên từng đợt rồi rãi đều ngay lập tức. 8) Chồng ngói không được để qua đêm trên mái, thời gian phải được dự tính đủ cho việc chất và lắp ghép hòan chỉnh một mái trước khi ngày làm việc kết thúc. Những hướng dẫn trên sẽ giúp cho việc lắp đặt mái được diễn ra an tòan và chính xác. THÁI HÒA sẽ không chấp nhận những đổ vỡ do việc lắp đặt mái ngói không tuân thủ theo những quy định trên. C. TẢI TRỌNG CHO PHÉP: Tải trọng cho phép tác động lên giàn mái không vượt quá giá trị tải phân bố 166kg/m2 hoặc tải trọng đều 200kg/m (dùng cho bước nhịp giàn 1.2m). Ví dụ cho việc quá tải gây ra với kệ đầy ngói như sau: - Tải tập trung với 100 viên ngói = 500kg. - Cho rằng lúc nào kệ nâng ngói phải tựa lên trên hai giàn mái chính. - Do đó, mỗi một bên giàn sẽ nâng một khối lượng là 250kg/m tác động trực tiếp lên thanh giàn trên. - Ứng suất sẽ tăng lên khi bề rộng của tấm nâng nhỏ hơn 1m. Mặc dầu trong việc thiết kế đã ước lượng vượt tải, cường độ cho phép vật liệu là 550Mpa cho phép chịu tải trọng lớn, nhưng những trường hợp này thì không được khuyến khích. Tải trọng rung động là lọai tải trọng đặt biệt, phải được quan tâm tính tóan riêng trong thiết kế trong những trường hợp sau: - Ống dẩn nước hay ống thóat nước phải đặt cao hơn thanh giàn dưới để tránh trường hợp tiếp xúc giữa hai vật liệu. - Tất cả các quạt trần phải được cung cấp giá đỡ riêng. Nếu trong trường hợp giàn thép là đỡ, ta phải cô lập riêng tải trọng rung này và thông báo với THÁI HÒA trước khi lắp đặt. - Ở những vị trí có rung động lớn như máy phát điện, ống nước áp lực cao..etc. Những mối liên kết phải được kiểm tra lại, nếu không, thì phải có biện pháp xử lý riêng. Giàn mái không được thiết kế cho việc chống đỡ các bệ nước mái, do đó, các bệ nước này phải có hệ thống chống đỡ riêng. Giám đốc dự án/khách hàng phải cung cấp vị trí và kích thước của bệ nước mái trước khi việc thiết kế bắt đầu. Trong trường hợp phải xảy ra việc sửa chữa giàn mái do vị trí bệ nước mái không được cung cấp, chi phí cho việc sữa chữa này phải do bên khách hàng chịu. D. THÔNG SỐ VẬT LIỆU: I. Thông số kĩ thuật: 1) Sản phẩm STARTRUSS được làm từ thép cường độ cao mạ kẽm hay mạ nhôm/kẽm theo tiêu chuẩn JIS G3302. 2) Thép mạ nhôm kẽm chỉ được dùng trong trường hợp giàn thép dùng trong điều kiện môi trường có nồng độ muối cao hay gần biển. Chi phí của thép mạ nhôm kẽm luôn cao hơn so với thép mạ kẽm. 3) Những cấu kiện đính kèm như Triple grid, Hip Braker, Creepers… đều làm từ thép cường độ cao mạ kẽm hay mạ nhôm kẽm như trên. 4) Những tiết diện dùng trong sản phẩm STARTRUSS và những thông số kỹ thuật chung được trình bày theo bảng đính kèm (phụ lục B). II. Cấp độ chống cháy: Cấp độ chống cháy của của vật thép cường độ cao mạ kẽm thuộc cấp độ O theo sự kiễm tra của cơ quan phòng cháy Jabatan Bomda dan Penyelamat, JBPM. III. Lắp đặt thiết bị: * Thiết bị điện: 1. Phải có hệ thống tiếp đất an tòan theo yêu cầu. Hơn nữa, trong quá trình thi công lắp dựng có sử dụng dụng cụ điện, giàn thép cần phải nối tiếp đất tạm thời trong suốt quá trình lắp dựng. 2. Trong tất cả các trường hợp phải đảm bảo giàn thép cách ly hòan tòan với những thiết bị điện khác. Thanh giàn dưới cùng (Bottom chord) không được làm giá đỡ trực tiếp cho quạt trần hay quạt thông gió. Cấu tạo mối nối được trình bày theo hình 1. * Thiết bị đường ống: 1. Những thiết bị bằng đồng hoặc đồng thau không được đặt gần thanh giàn mạ nhôm kẽm để tránh trường hợp an mòn lưỡng tính (bi-metalic). 2. Trong tất cả các trường hợp phải đảm bảo giàn thép cách ly hòan tòan với những thiết bị đường ống khác. * Thiết bị cơ khí: 1. Tất cả các thiết bị cơ khí như hệ thống ống, quạt trần và ống cứu hỏa phải có giá đỡ thích hợp. 2. Một số thiết bị có độ rung động lớn phải lắp đặt lớp đệm tại điểm cách ly.
READ MORE

Quy trình lắp dựng

Tất cả các bản vẽ cho việc thiết kế cung cấp bởi nhà thầu/khách hàng phải được cập nhật thông tin mới nhất. Nhà thầu/khách hàng có trách nhiệm cung cấp những thông tin chính xác và mới nhất và phải được kiểm tra trước khi gửi cho bộ phận thiết kế giàn mái. THÁI HÒA có quyền từ chối trách nhiệm về những sai sót trong bản vẽ thiết kế nếu thông tin nhận được thiếu chính xác. 1) Tất cả các bản vẽ cho việc thiết kế cung cấp bởi nhà thầu/khách hàng phải được cập nhật thông tin mới nhất. Nhà thầu/khách hàng có trách nhiệm cung cấp những thông tin chính xác và mới nhất và phải được kiểm tra trước khi gửi cho bộ phận thiết kế giàn mái. THÁI HÒA có quyền từ chối trách nhiệm về những sai sót trong bản vẽ thiết kế nếu thông tin nhận được thiếu chính xác. 2) Những tài liệu cần thiết cho việc thiết kế bao gồm bản vẽ kĩ thuật thiết kế dầm bê tông mái và những tài liệu tính toán thiết kế khác dùng như tài liệu tham khảo. 3) Kỹ sư công trường của THÁI HÒA phải thực hiện thao tác đo vẽ chính xác tại công trường dầm mái để xác nhận việc chính xác giửa thực tế và thông tin trong bản vẽ thiết kế. Công việc này phải được tiến hành trước khi tiến trình thiết kế mái bắt đầu. Những thay đổi trong thiết kế sau khi bản vẽ hoàn thành sẽ được coi như một thiết kế khác. I. Tài liệu - bản vẽ: 1) Tất cả các bản vẽ cho việc thiết kế cung cấp bởi nhà thầu/khách hàng phải được cập nhật thông tin mới nhất. Nhà thầu/khách hàng có trách nhiệm cung cấp những thông tin chính xác và mới nhất và phải được kiểm tra trước khi gửi cho bộ phận thiết kế giàn mái. THÁI HÒA có quyền từ chối trách nhiệm về những sai sót trong bản vẽ thiết kế nếu thông tin nhận được thiếu chính xác. 2) Những tài liệu cần thiết cho việc thiết kế bao gồm bản vẽ kĩ thuật thiết kế dầm bê tông mái và những tài liệu tính toán thiết kế khác dùng như tài liệu tham khảo. 3) Tất cả các kỹ sư của THÁI HÒA đều được đào tạo bài bản cách sử dụng phần mềm chuyên biệt SUPPERCAD dành cho thiết kế khung kèo thép. ​ 3) Kỹ sư công trường của THÁI HÒA phải thực hiện thao tác đo vẽ chính xác tại công trường dầm mái để xác nhận việc chính xác giửa thực tế và thông tin trong bản vẽ thiết kế. Công việc này phải được tiến hành trước khi tiến trình thiết kế mái bắt đầu. Những thay đổi trong thiết kế sau khi bản vẽ hoàn thành sẽ được coi như một thiết kế khác. II. Sự phê duyệt: 1) Tất cả các công việc điều chịu sự kiểm tra chặt chẻ bởi Giám đốc dự án/C.O.W và kỹ sư công trường của THÁI HÒA trong suốt quá trình chế tạo/lắp đặt theo bản vẽ thi công chi tiết hoặc theo những chi tiết chuẩn trong tài liệu Hướng Dẫn Lắp Đặt. 2) Việc kiểm tra phải thực hiện ở tất cả các công đoạn. Giám sát THÁI HÒA tại công trường được chỉ định giải quyết tất cả mọi công việc trong quá trình xây dựng. Tuy nhiên Giám Đốc dự án có trách nhiệm không được làm ảnh hưởng những thiết kế của THÁI HÒA trong quá trình xây dựng những hạng mục khác. THÁI HÒA sẽ cung cấp các phương tiện dụng cụ cần thiết và hổ trợ kỹ thuật cho công việc kiểm tra. 3)THÁI HÒA cũng đưa ra danh mục yêu cầu kỹ thuật cần được kiểm tra (Phụ lục "A") trên toàn bộ diện tích thiết kế và được dùng như sự xác nhận cho việc lợp mái được bắt đầu. Thầu chính/khách hàng không được phép thay đổi các bất cứ chi tiết gì một khi bản kiểm tra đã được chấp nhận. Danh mục kiểm tra này sẽ được xác nhận bởi giám đốc dự án của công trình trước và sẽ gửi cho thầu chính/khách hàng sau đó. ​                     Screenshot (244) III. Đảm bảo chất lượng: 1) Tất cả các mối nối, kích thước khung, tiết diện và số lượng vít sử dụng tuân theo bản vẽ chi tiết như trong phần 3.1. Phương pháp lắp đặt và chuẩn bị công trường sẽ không được thay đổi so với sự đề nghị được minh họa trong tài liệu "Hướng dẩn lắp đặt" 2) Tất cả chi tiết giàn như "Web" và "Chord" của kết cấu mái phải được đánh dấu cố định bao gồm tên, bề dày và vị trí trước khi mang đến công trường. Sự sắp xếp các cấu kiện tại công trường phải được bố trí theo thứ tự để việc chế tạo giàn thép tại công trường dễ dàng và nhanh chóng 3) Tham gia việc chế tạo/lắp đặt là những người đã qua những khóa đào tạo về giàn thép trọng lượng nhẹ và được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học trong thời gian cho phép. 4) THÁI HÒA cung cấp giám sát tại công trường theo mỗi thời điểm. Người giám sát có trách nhiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm, cung cấp những hổ trợ kỹ thuật cần thiết trong việc chế tạo/lắp đặt và đào tạo công nhân. 5) Những phát hiện về sai sót vật liệu trong quá trình vận chuyển phải được thông báo ngay cho THÁI HÒA ngay lập tức. Yêu cầu thay thế vật liệu bị hư hỏng phải được theo dõi bởi giám sát công trường của THÁI HÒA và báo cho Giám đốc dự án/C.O.W ngay lập tức tại công trường. 6) Những phát hiện về sai sót sau khi hoàn thành mái phải được thông báo cho THÁI HÒA  ngay lập tức. Giám sát công trường THÁI HÒA sẽ cung cấp những phương pháp giải pháp sửa chữa thích hợp. Đồng thời giám sát này cũng phải thông báo với giám đốc dự án cùng kiểm tra và chứng nhận việc sửa chữa hoàn thành.
READ MORE

Giải pháp chống nóng

GIẢI PHÁP CHỐNG NÓNG LÀ GÌ? Công trình của bạn chịu nắng nóng do ở các khu vực đồng bằng và ven biển? Nhà bạn nằm ở vùng cao và nhiệt độ ban đêm xuống rất thấp? Khu vực bạn ở chịu ảnh hưởng của gió Lào? Thời tiết đang thay đổi thất thường. Đã đến lúc bạn cần giải pháp chống nóng cho mái nhà của mình Giải Pháp Chống Nóng giúp giảm thiểu sự thất thoát nhiệt hoặc sự tích nhiệt không mong muốn cho công trình của bạn. Giải pháp chống nóng toàn diện - ĐẸP VÀ MÁT (brochure)   TẠI SAO CẦN GIẢI PHÁP CHỐNG NÓNG? Giải pháp Chống Nóng giúp tạo ra môi trường sống thoải mái hơn nhờ ít chịu ảnh hưởng của sự tác động nhiệt từ bên ngoài. Giải Pháp Chống Nóng tạo ra môi trường vi khí hậu trong công trình đúng theo yêu cầu thiết kế, yêu cầu kỹ thuật đồng thời bảo vệ các chi tiết có yêu cầu ổn định về nhiệt độ trong công trình. NHỮNG LỢI ÍCH GIẢI PHÁP CHỐNG NÓNG MANG LẠI Giải Pháp Chống Nóng mang đến một không gian sống thoải mái, dễ chịu, tăng hiệu quả làm việc và góp phần nâng cao chất lượng sống. Làm mát hơn so với nhiệt độ bên ngoài Giải Pháp Chống Nóng giúp bạn tiết kiệm chi phí sử dụng các thiết bị điện để làm mát không khí, từ đó tiết kiệm được chi tiêu cho gia đình và không lo lắng về hóa đơn tiền điện tăng cao mỗi tháng. Giải Pháp Chống Nóng cũng giúp tăng tuổi thọ cho công trình, hạn chế sự tích nhiệt - nguyên nhân gây ra các hiện tượng dộp, nứt trên bề mặt công trình. NHỮNG LOẠI CÔNG TRÌNH CẦN GIẢI PHÁP CHỐNG NÓNG Tất cả các loại nhà phố, nhà biệt thự, chung cư, đặc biệt là nhà có sử dụng mái tôn, các khu vực áp mái... Nhà xưởng, xí nghiệp, tòa nhà văn phòng, ... Đặc biệt, rất hữu ích cho các công trình tại nơi có khí hậu quá nóng hoặc quá lạnh, hoặc những hạng mục công trình cần yêu cầu về nhiệt độ, các chi tiết công trình nhạy cảm với các thay đổi nhiệt độ bên ngoài.
READ MORE

Giải pháp thẩm mỹ

GIẢI PHÁP THẨM MỸ LÀ GÌ? Với mỗi công trình, yếu tố kiến trúc, thẩm mỹ luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu. Trần và vách ngăn bằng vật liệu nhẹ là nơi để các kiến trúc sư, chủ đầu tư có thể sáng tạo nhiều thiết kế đẹp một cách dễ dàng. Giải pháp thẩm mỹ là giải pháp thiết kế nhằm mang lại cảm thụ về cái đẹp của công trình với chi phí tiết kiệm nhất. TẠI SAO CẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ? Ngoài các yếu tố  như bền vững, chắc chắn và tiết kiệm, mỗi công trình còn đòi hỏi tính thẩm mỹ để tạo nên nét đặc trưng  đa dạng, độc đáo riêng cho công trình đó. NHỮNG LỢI ÍCH GIẢI PHÁP THẨM MỸ MANG LẠI Giải pháp thẩm mỹ tạo cho mỗi công trình một dấu ấn độc đáo riêng , đáp ứng  nguyện vọng của người sở hữu cũng như làm người sử dụng, chiêm ngưỡng cảm thấy sự khác biệt và thích thú. NHỮNG CÔNG TRÌNH CẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ Các công trình có yêu cầu về tính thẩm mỹ cao: căn hộ cao cấp, khách sạn cao cấp, trung tâm thương mại, triển lãm,.. Các công trình phục vụ cho văn hóa , du lịch, các khu vực có tầm quan trọng, tạo dấu ấn trong công trình (phòng khách, sảnh,…)cầu phong, xà gồ, mè được liên kết với nhau bằng bát liên kết và vít mạ kẽm Wakai của Nhật Bản đảm bảo tính bền vững của công trình, và hơn cả là thép mạ nhôm kẽm Startruss của Thái Hòa là thép có cường độ cao G550 vì thế khả năng chịu lực rất tốt, bên cạnh đó các thanh thép được cường lực bằng các vân cường lực đảm bảo sự ổn định lâu dài cho mái nhà.
READ MORE

Giải pháp chống võng mái

Hệ giàn thép mạ nhôm kẽm Startruss cho mái nhà được thiết kế theo phần mềm chuyên nghiệp có sự tính toán trong kết cấu mái, đảm bảo sự chắc chắn, khả năng chịu lực của hệ giàn. Các tổ hợp thanh nhôm kẽm cầu phong, xà gồ, mè được liên kết với nhau bằng bát liên kết và vít mạ kẽm Wakai của Nhật Bản đảm bảo tính bền vững của công trình, và hơn cả là thép mạ nhôm kẽm Startruss của Thái Hòa là thép có cường độ cao G550 vì thế khả năng chịu lực rất tốt, bên cạnh đó các thanh thép được cường lực bằng các vân cường lực đảm bảo sự ổn định lâu dài cho mái nhà. Không như sắt, hoặc sắt mạ kẽm các loại được thi công theo cảm tính là chủ yếu, các liên kết bằng mối hàn có thể bị bung ra sau 1 thời gian sử dụng không đảm bảo yếu tố an toàn  cũng như lâu dài cho công trình
READ MORE

Thi công chuyên nghiệp

1. Lợi ích cho công trình khi thi công bởi đội  thi công Công ty CP Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Thái Hòa: Đảm bảo sản phẩm được hoàn thành với chất lượng tốt nhất, thẩm mỹ cao do có bộ máy quản lý công trình là đội ngũ kỹ sư trẻ chuyên nghiệp, tận tụy, nhiều kinh nghiệm trong ngành, sát sao từ khâu tổ chức, thực hiện và giám sát trong suốt quá trình thi công. Đảm bảo cam kết vật tư đúng chủng loại, đúng chất lượng của Thái Hòa, mang đến giá trị thương hiệu cho dự án ngay từ đầu và trong suốt quá trình sử dụng. Được tư vấn kỹ về giải pháp cho hệ khung giàn thép mạ nhôm kẽm mái nhà và ngói, cùng với việc chọn lựa sản phẩm phù hợp nhất nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mục đích sử dụng, tính thẩm mỹ và hiệu quả kinh tế. Giá thành thi công hợp lý và kinh tế, đảm bảo đúng tiến độ do vật tư được cung ứng từ chính nhà sản xuất. Chính sách hậu mãi và bảo hành chu đáo, nhanh chóng, kịp thời đúng như cam kết. Công trình được Công ty Cổ Phần Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Thái Hòa bảo hành về chất lượng sản phẩm 20 năm đối với khung thép mạ nhôm kẽm Startruss và 2 năm bảo hành phần thi công. 2. Điều kiện dự án Thái Hòa nhận thi công: Nhu cầu của chủ đầu tư : Các dự án mà chủ đầu tư có nhu cầu sử dụng sản phẩm chất lượng tốt, yêu cầu cao về thẩm mỹ và kỹ thuật Tầm ảnh hưởng và thương hiệu của dự án : Dự án trọng điểm của quốc gia hoặc có quy mô lớn, có tiếng vang, có tầm ảnh hưởng đến cộng đồng. 3. Quy mô tổ chức phòng thi công Phòng thi công là bộ phận thi công trực thuộc phòng BHDA & Thi công của Công ty Cổ phần Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Thái Hòa. Với lực lượng đội ngũ trẻ, năng động, chuyên nghiệp, phòng Thi công hiện có hơn 20 kỹ sư đảm nhận các vai trò chỉ huy trưởng công trình, giám sát thi công; có nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức và quản lý chất lượng thi công, đảm bảo công trình được hoàn thành với chất lượng tốt nhất, đáp ứng yêu cầu tiến độ như đã cam kết. Bên cạnh đó, Phòng thi công còn có một đội ngũ  kỹ sư, cử nhân quản lý về vật tư, báo giá, hợp đồng, tư vấn sản phẩm, thiết kế bản vẽ chi tiết, tại văn phòng Công ty…. ; sẽ tư vấn cho khách hàng từ khâu thiết kế cho đến việc lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất và những giải pháp thi công tối ưu. Đội ngũ công nhân thi công được đào tạo lành nghề, tinh thần trách nhiệm cao sẽ mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, thỏa mãn mọi yêu cầu của chủ đầu tư. Máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ thi công đầy đủ đảm bảo mọi yêu cầu của công việc và tiến độ thi công dự án.
READ MORE

Tính ưu việt của thép mạ kẽm

1.     Khả năng chống ăn mòn siêu việt Mức độ ăn mòn phụ thuộc chủ yếu vào lớp mạ trên bề mặt sản phẩm và môi trường xung quanh. khả năng chống ăn mòn của thép zincalume startruss được đánh giá bằng hai phương pháp thí nghiệm cơ bản là phun muối và phơi mẫu. công thức tiên tiến của lớp mạ hợp kim nhôm-kẽm kết hợp với kỹ thuật sản xuất hiện đại của THAI HOA  đã mang lại khả năng chống ăn mòn tuyệt với cho hệ giàn thép mạ startruss. với độ bền gấp 4 lần thép mạ kẽm thong thường, thép mạ zicalume startruss được thử nghiệm thành công trong đủ các môi trường khí hậu, từ các vùng nông thôn, các khu công nghiệp cho đến những miền biển khắc nghiệt. sản phẩm này bảo vệ công trình bạn tối đa, chống lại sự ăn mòn trong môi trường tự nhiên khắc nghiệt và sẽ duy trì vẻđẹp của công trình trong nhiều năm. 2.     khả năng kháng nhiệt tuyệt đối Hệ giàn thép mạ trọng lượng nhẹ startruss  được công nhận là một trong những vật liệu ứng dụng cho mái và vách có khả năng kháng nhiệt hiệu quả nhất hiện nay. nghiên cứu cho thấy rằng khả năng phản nhiệt của thép mạ zincalume steltruss tốt hơn hẳn so với các vật liệu khác như thép mạ kẽm, ngói hay fibro xi măng. vì vậy, bên trong tòa nhà sử dụng hệ giàn thép mạ zincalume startruss sẽ mát hơn nhiều. ngược lại, thép mạ kẽm rất dễ bị sẫm màu do thời tiết dẫn đến khả năng phản xạ nhiệt của tòa nhà kém hơn, hấp thụ nhiệt nhiều hơn. mặt khác, các vật liệu như ngói và fibro xi măng hấp thụ một lượng rất lớn hơi nóng và phả vào bên trong tòa nhà suốt cả ngày, rồi phải rất lâu sau đó mới dịu đi vào ban đêm 3.     Lớp mạ bảo vệ 2 lần Tính năng bảo vệ 2 lần của hệ giàn thép mạ zincalume startruss nhờ vào lớp mạ hợp kim nhôm kẽm bao gồ 55% nhôm, 43,5% kẽm và 1,5 % silicon. thành phần nhôm trong lớp mạđóng vai trò bảo vệ bề mặt chống lại các yếu tố khí quyển khắc nghiệt. thành phần kẽm đóng vai trò bảo vệ sự hy sinh điện hóa cho thép nền. dođó, tại các vết cắt hay các vết trầy xướt, thành phần kẽm trong lớp mạ sẽ làm chậm lại quá trình ăn mòn và nó sẽ bảo vệ lớp thép nền taijc ác vị trí đó. 4.     Chống vết bẩn, thẩm mỹ cao Điểm khác biệt giữa hệ giàn thép mạ zincalume startruss so với các sản phẩm cùng loại chính là lớp phủ resin trong suốt giúp cho bề mặt sản phẩm không bị trầy xước trong quá trình cắt hay dựng khung. sau khi lắp dựng, lướp resin còn giúp công trình của bạn hạn chế hiện tượng lưu lại vết bẩn do bụi, độẩm và dấu vân tay. với bề mặt láng mịn,hệ giàn thép mạ zincalume startruss là sản phẩm lý tưởng cho các ứng dụng đòi độ thẩm mỹ cao. nhờ những tính năng này,  hệ giàn thép mạ zincalume startruss là sản phẩm lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi độ thẩm mỹ cao. nhờ tính năng này,  hệ giàn thép mạ zincalume giữđược ánh kim trên bề mặt và vẻ sang đẹp như mới lâu hơn. 5.     Linh hoạt trong thiết kế -phong phú trong ứng dụng Hệ giàn thép mạ zicalume startruss là vật liệu vừa bền vừa nhẹ.với khả năng đáp ứng các công trình mái khẩu độ lớn. hệ giàn thép mạ startruss là sản phẩm lý tưởng cho các phong cách kiến trúc truyền thống lẫn hiện đại. tính linh hoạt, mềm dẻo tuyệt vời của thép mạ zincalume startruss đáp ứng mọi kiểu dáng của công trình từ mái vòm cong, lượn sóng, góc cạnh hay thẳng đứng. lợi thế trọng lượng nhẹ giúp vận chuyển dễ dàng và lắp dựng nhanh chóng. sử dụng hệ giàn thép mạ trọng lượng nhẹ startruss bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức xây dựng công trình của mình. 6.     Thuận tiện gia công –lắp dựng Lớp resin trong suốt trên bề mặt hệ giàn thép mạ zincalume startruss đóng vai trò là chất bôi trơn trong quá trình cán sóng. do không cần sử dụng them chất bôi trơn nên thép nền zincalume startruss ít bị trơn trượt hơn, an toàn hơn cho việc lắp ráp và di chuyển trên mái nhà dốc. vìđã giảm thiểu việc sử dụng chất bôi trơn nên bạn đã tiết kiệm đáng kể chi phí vệ sinh sau khi thi công và chi phí khắc phục các vết trầy xước trên thanh xà gồ. không những tiết kiệm được chi phí mà công trình của bạn vẫn giữđược vẻ sang đẹp hơn. hệ giàn thép mạ startruss được lien két hoàn toàn ốc vít, bullong vàđược thiết kế bằng phần mềm suppercadd nên độ chính xác cao và thic công nhanh chóng, giảm thiểu các vật tư thừa. 7.     Chống mối mọt và chống cháy Hệ giàn thép mạ zincalume startruss được xem là vật liệu xây dựng lý tưởng cho kết cấu khung vì bạn sẽ không cần phải lo lắng về chi phí sửa chữa hay bảo dưỡng công trình của mình ở những vùng có mối mọt. khác với các công trình có kết cấu bằng gỗ, hệ giàn thép mạ startruss có tính năng chống cháy, được chứng nhận bởi tiêu chuẩn AS1397- Tiêu chuẩn ÚC 8.     Phủ sơn dễ dàng Các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và thực tếở các công trình đã chứng minh hoàn toàn có thể phủ sơn bong lên kết cấu khung sử dụng hệ giàn thép mạ startruss ngay tại công trình mà không cần sơn lót, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.
READ MORE

 

Recent Comments by andyquan

    No comments by andyquan