HỆ THỐNG SẢN PHẨM

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm và phụ kiện đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

THANH MÈ LỢP NGÓI

Khoảng cách 320 -350 mm với ngói 10 viên /m2

Khoảng cách 271 -273 mm với ngói 22 viên/m2

THANH LA LÀM RUI

Dùng trong mái bê tông cán phẳng.

Khoảng cách giữa 2 thanh la 1000 -1200mm

THANH C LÀM KÈO

Khoảng cách giữa các vì kèo là từ 1000-1200mm

THANH XÀ GỒ

Với khoảng cách cho phép tư 800 - 900mm

THANH MÈ CHÂN LỢP NGÓI

Là hàng mè cuối cùng của mái ngói và cao hơn những thanh mè còn lại.

THANH C LÀM RUI

Được sử dụng đối với mái bê tông không cán phẳng.

Khoảng cách cho phép từ 1000-1200mm.

BÁT LIÊN KẾT

Những phụ kiện được cấn bằng thép mạ kẽm có tiết diện hình L

MÁNG XỐI ÂM

Được sử dụng ở giao điểm của 2 mái có tác dụng thoát nước.

THANH U BỊT ĐẦU MÈ

Là thanh bọc đầu lại các thanh mè và nằm ngoài cùng của mái.