Mái Nhà Đẹp là một thương hiệu hàng đầu về ngành mái nhà. Chính sách của Mái Nhà Đẹp là thi công an toàn đối và hiểu quả đối với các công trình.safety-3 Hơn ai hết, chúng tôi hiểu vị trí chúng tôi làm việc là nơi cao nhất của một công trình và là nơi nguy hiểm nhất. Chúng tôi luôn biết tự trang bị cho mình những trang bị an toàn để đảm bảo tính mạng cho công nhân viên, giúp họ tự tin làm viêc trong môi trường đầy nguy hiểm này. Đối với Mái Nhà Đẹp nhân sự là điều quan trọng nhất  và đó phải là vấn đề ưu tiên hàng đầu, chúng tôi luôn coi trọng việc đảm bảo môi trường làm việc an toàn là trách nhiệm của chính chúng tôi. Hệ thống an toàn lao động của chúng tôi được triển khai toàn diện nhờ vào sự quan tâm chặt ché đên biện  pháp thi công, thiết bị, khuyến khích và các khóa đào tạo về an toàn lao động cho mọi cán bộ công nhân viên. An toàn lao động được thực hiện bằng sự phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan theo những quy định đã được ràng buộc. Mái Nhà Đẹp luôn tạo ra một môi trường có sự trao đổi họp hỏi lẫn nhau giúp nhau tránh những vấn đề gây mất an toàn lao động. Bằng cách đó chúng tôi thu hút được khách hàng đến với mình với tiêu chí : ‘’ THI CÔNG AN TOÀN & THI CÔNG CHẤT LƯỢNG