TRỌNG LƯỢNG THIẾT KẾ

  • Tĩnh tải: (kg/m2):

+ Ngói 60kg/m2

+ Trọng lượng bản thân kèo: 15kg/m2

+ Trần: 10kg/m2

  • Hoạt tải: 30kg/m2
  • Tải trọng gió: W = 90kg/m2
  • Nếu không có yêu cầu, tất cả các kèo, xà gồ không được thiết kế để chịu tải trọng của bồn nước, tấm năng lượng mặt trời hoặc phân bố tải trọng lực khác.
  • Tất cả các vật tư phải được bố trí theo kích thước như bản vẽ quy định.

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ:
- Tiêu chuẩn tải trọng và tác động
+ TCVN 2737-1995
+ AS 1170.1-1989
+ AS 1170.2-1989
+ Tiêu chuẩn Úc AS/NZ 4600-1996

Độ võng kèo theo phương đứng =L/250

Độ võng xà gồ theo phương thẳng đứng =L/150

Vít tự khoan liên kết mạ kẽm loại 12-14x20mm-Hex có cường độ chịu cắt >6,8KN

VẬT TƯ SỬ DỤNG

THANH C LÀM RUI

Dùng trong mái bê tông không cán phẳng.

Khoảng cách giữa 2 thanh la 1000 -1200mm

THANH MÈ LỢP NGÓI

Khoảng cách 320 -350 mm với ngói 10 viên /m2

Khoảng cách 271 -273 mm với ngói 22 viên/m2

THANH MÈ CHÂN

Là hàng mè cuối cùng của mái ngói và cao hơn những thanh mè còn lại.

THANH U BỊT ĐẦU MÈ

Là thanh bọc đầu lại các thanh mè và nằm ngoài cùng của mái.

THANH LA LÀM RUI

Dùng trong mái bê tông cán phẳng.

Khoảng cách giữa 2 thanh la 1000 -1200mm

MÁNG XỐI ÂM

Được sử dụng ở giao điểm của 2 mái có tác dụng thoát nước.

LINH KIỆN ĐI KÈM

VÍT MẠ KẼM WAKAI

Vít là yếu tố quan trọng trong việc thi công mai nhà. Việc chọn vít chất lượng cao sẽ an toàn cho mái nhà hơn.

BÁT LIÊN KẾT

Những phụ kiện được cấn bằng thép mạ kẽm có tiết diện hình L

BU LÔNG NỞ

Liên kết giữa hệ khung với dầm bê tông.