THANH C CẤU TẠO KÈO

Các hệ vì kèo 2 lớp của Mái Nhà Đẹp được tổ hợp từ các thanh C có cường độ cao  G500, tùy thuộc vào khẩu độ của nhà mà chúng tôi cung cấp các thanh C làm kèo phù hợp cho mái nhà của bạn.

Các thanh C dùng làm vì kèo mà hiện tại chúng tôi cung cấp:

  • Thanh C75.75
  • Thanh C75.10
  • Thanh C100.75
  • Thanh C100.10
  • Thanh C120.1.5
  • Thanh C150.1.5

Và các thanh C khác tùy theo yêu cầu của chủ đầu tư.