THANH C LÀM VÌ KÈO

Vì kèo là tổ hợp các thanh C được liên kết với nhau bằng bản mã và vít mạ kẽm.
Thanh c được sử dụng thường là thanh C75.75 hoặc C75.10. Tuy nhiên tuỳ từng khẩu độ của mái nhà mà thanh C có thể là C100.75, C100.10 thậm chí là lớn hơn.
Hệ vì kèo vô cùng phong phú và đa dạng, tuỳ theo các mái nhà và yêu cầu, mục đích sử dụng mà có từng loại kèo tương ứng.
Dưới đây là một số mẫu kèo.
Khoảng cách của các kèo là1000-1200
mm và được giằng với nhau bằng các thanh giằng và mè lợp ngói.