THANH C LÀM RUI

Thanh c làm rui là 1 thanh có tiết diện hình chữ c với thông số c40.75
Được sử dụng đối với mái bê tông không cán phẳng ( mái đổ bê tông xong là thi công rui mè luôn )
Khoảng cách của các thanh c nằm trong khoảng 1000-1200mm. Thanh c được liên kết với mái bê tông bằng bu lông nở và bát L , và bát L có nhiệm vụ cân chỉnh để lấy mặt phẳng mè lợp ngói. Nó khác với thanh la làm rui ở mái bê tông đã cán phẳng ở chỗ thanh la  liên kết với mái bê tông bằng bu lông nở.
Ưu điểm của thanh c là áp dụng cho mái bê tông chưa cán phẳng, nơi mà mái có cao độ bị chênh lệch đòi hỏi phải có 1 mặt phẳng mới để lợp ngói.
Việc đổ mái bê tông không cán phẳng đơn giản hơn và ko đòi hỏi tỷ mỉ so với mái cán phẳng.