THANH MÈ CHÂN

THANH MÈ CHÂN

Là hàng mè cuối cùng của mái ngói và cao hơn những thanh mè còn lại. Thanh mè chân thường cao hơn các thanh mè thường từ 0,5 - 2 cm. Tác dụng chính của nó là đỡ hàng ngói cuối cùng lên, tránh hiện tượng mái bị gãy gây mất thẩm mỹ cho mái nhà.