THANH XÀ GỒ

Đối với mái nhà muốn tận dụng không gian dưới mái để làm phòng thờ, nhà kho, hay phòng ngủ mi ni thì hệ 3 lớp xà gò rui mè là một giải pháp khả thi.
Xà gồ là các thanh C100.75 ốp đôi hoặc C100.10 ốp đôi, tuy nhiên nó có thể là thanh đơn C120.1,5, C150.1,5 ,... Tuỳ vào khoảng cách của 2 tường hồi.
Thanh xà gồ được liên kết cố định với đà bê tông bằng bát L. Khoảng cách của các thanh xà gồ là 700-800 mm.