The Shells Phú Quốc

20/07/2018 Quản Trị

Chủ đầu tư Trần Thái Phú Quốc Địa điểm Huyện Phú Quốc, Kiên Giang Quy mô 150 phòng bao gồm khách sạn và bungalow Hạng mục Thi công mái ngói Thời gian 2014-2015

Xem thêm