The Shells Phú...

Chủ đầu tư Trần Thái Phú Quốc Địa điểm Huyện Phú Quốc, Kiên Giang Quy mô 150 phòng bao gồm khách sạn và bungalow Hạng mục Thi công mái ngói […]

20/07/2018 Quản Trị

Xem thêm