Hệ Thép Mạ Nhôm Kẽm Cho Mái Nhà

16/10/2016 Quản Trị

Giải pháp tối ưu dùng để thay thế các giải pháp kết cấu mái nhà truyền thống như cầu phong li tô bằng gỗ, mái bê tông dán ngói vốn có nhiều nhược điểm đã được sử dụng suốt một thời gian dài trong các công trình mái nhà.

Xem thêm