mainhadep-4-edenia

EDENIA RESORT

Hạng mục thi công: Thi công li tô mè bằng sắt hàn và thi công lợp vảy cá Đồng Nai


Thông tin dự án

Chủ đầu tư: 

Tổng thầu : 

Nhà thầu thi công phần mái: Mái Nhà Đẹp

mainhadep-1-edenia
mainhadep-2-edenia
mainhadep-3-edenia
mai-ngoi-Edenia
DCIM100MEDIADJI_0105