GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU CHUNG

Với triết lý Chính trực – Minh bạch – Chuyên nghiệp và mong muốn đồng hành cùng Đối tác phát triển bền vững, Mái Nhà Đẹp cam kết thiết lập hệ sinh thái doanh nghiệp khoẻ mạnh và chuỗi cung ứng “Cùng phát triển – Cùng thắng lợi”

Hiện tại, Mái Nhà Đẹp đang triển khai rất nhiều các dự án trải dài khắp mọi miền Việt Nam . Trên cơ sở “Quy tắc hợp tác với Tổ đội/ Nhà thầu phụ”, Mái Nhà Đẹp quản lý rủi ro chuỗi cung ứng trên các khía cạnh bền vững như: môi trường, quyền lao động, tài chính, năng lực, chât lượng,… từ đó không ngừng hỗ trợ Tổ đội/ Nhà thầu phụ xây dựng thế mạnh cạnh tranh, cùng tăng trưởng, phát triển.

Quy Trình Vận Hành

Mái Nhà Đẹp ưu tiên xây dựng các mối quan hệ chiến lược với các Tổ đội/ Nhà thầu phụ dựa trên sự tin tưởng đôi bên. Do đó, sự minh bạch – công bằng – hiệu quả đa phương là nền tảng cho mọi quy trình vận hành, từ khi tiếp nhận thông tin Tổ đội/ Nhà thầu phụ mới trên hệ thống Chuỗi cung ứng, đến khi đấu thầu, giao thầu, triển khai thực hiện Cung ứng, phạm vi công việc và nghiệm thu, bàn giao.

Đồng thời, trong quá trình vận hành, Mái Nhà Đẹp kết hợp nhiều Phương pháp để thực hiện các đánh giá để hỗ trợ các Tổ đội/ Nhà thầu phụ hiện tại nâng cao năng lực và củng cố thế mạnh cạnh tranh, giảm thiểu rủi ro tương ứng.

Đăng ký trở thành Tổ đội/ Nhà thầu của Mái Nhà Đẹp

Đăng ký trở thành tổ đội của Mái Nhà Đẹp

Tham gia chuỗi cung ứng bền vững tại Ricons với hơn 1.000 đối tác rộng khắp cả nước.
Các bước đơn giản để hoàn tất việc đăng ký trở thành Đối tác của Mái Nhà Đẹp
Tiêu chí đánh giá cho Tổ đội/ Nhà thầu đăng ký mới

Đăng ký trở thành Tổ đội/ Nhà thầu của Mái Nhà Đẹp

Tham gia Tổ đội/ Nhà thầu bền vững tại Mái Nhà Đẹp với các dự án trên khắp cả nước.
Các bước đơn giản để hoàn tất việc đăng ký trở thành Đối tác của Mái Nhà Đẹp
Quy trình đánh giá và xếp hạng Tổ đội/ Nhà thầu

Đăng ký trở thành tổ đội của Mái Nhà Đẹp

Tham gia chuỗi cung ứng bền vững tại Ricons với hơn 1.000 đối tác rộng khắp cả nước.
Các bước đơn giản để hoàn tất việc đăng ký trở thành Đối tác của Mái Nhà Đẹp
Môi trường làm việc cho Tổ đội/ Nhà thầu

Ricons hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo quyền lợi lao động được thực thi và quản lý trong một môi trường làm việc an toàn xuyên suốt chuỗi cung ứng. Chúng tôi thường xuyên phối hợp với các NTP/NCC để phát hiện các vấn đề từ sớm và đưa biện pháp xử lý cần thiết.

Ngoài ra, chúng tôi khuyến khích các NTP/NCC chiến lược chủ động đảm bảo môi trường làm việc an toàn, không chỉ cho mình mà có thể cho các đơn vị hợp tác liên quan. Từ đó, Ricons có thể xây dựng một hệ sinh thái khoẻ mạnh xuyên suốt chuỗi cung ứng.

CHÍNH SÁCH TỔ ĐỘI / NHÀ THẦU PHỤ

NHẬN ĐƯỢC NHIỀU HỖ TRỢ VỀ TÀI CHÍNH

Với tinh thần hợp tác lâu dài, đôi bên cùng có lợi, Ricons thể hiện sự hỗ trợ cho NTP/NCC bằng các hình thức tài trợ tài chính khác nhau. Sử dụng các hình thức thanh toán mới, tài trợ mới, đảm bảo NTP/NCC có thể được duyệt hồ sơ và nhận thanh toán sớm, đồng thời thực hiện được nhiều dự án.

NHẬN ĐƯỢC HỖ TRỢ VỀ TRUYỀN THÔNG, CẢI THIỆN HÌNH ẢNH TỔ CHỨC

Thực hiện tốt dự án, ngoài việc được Ricons ghi nhận năng lực và đạt nhiều danh hiệu khác nhau như “Nhà thầu phụ được chứng nhận”, “Nhà thầu phụ chiến lược”, NTP/NCC còn được vinh danh trên hệ thống của Ricons, các phương tiện truyền thông của Ricons theo nhiều hình thức khác nhau.

NHẬN ĐƯỢC HỖ TRỢ CẢI THIỆN NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ

Dù chịu hoàn toàn trách nhiệm khi thực hiện gói thầu, NTP/NCC vẫn luôn luôn có sự đồng hành của đội ngũ Ricons tại công trường hay bộ phận văn phòng để luôn kịp thời nâng cao năng lực đội ngũ, đảm bảo hiệu quả chung và thành công của dự án, đem lại lợi ích của nhiều bên.

Quy Tắc Hợp Tác

Quy tắc hợp tác Tổ đội/ Nhà thầu phụ giúp Mái Nhà Đẹp và Tổ đội/ Nhà thầu phụ hiểu rõ cách thức hoạt động của nhau và hợp tác hiệu quả và ít rủi ro nhất có thể, đảm bảo các tiêu chí về kinh tế, môi trường, con người, hướng đến phát triển bền vững.

 

ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG

Các Tổ đội/ Nhà thầu phụ của chúng tôi luôn mong muốn được đối xử công bằng. Điều này bao gồm cả việc không cho phép những yếu tố bên ngoài tác động tới chính sách Minh Bạch – Bình Đẳng và những mối quan hệ hiện tại tác động đến quyết định của chúng tôi.

THÔNG TIN ĐỘC QUYỀN VÀ BẢO MẬT

Mái Nhà Đẹp tôn trọng tính bảo mật, thông tin độc quyền của đối tác. Mái Nhà Đẹp đảm bảo không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin đó trái với thoả thuận hai bên. Đồng thời, Mái Nhà Đẹp cũng mong muốn sự tôn trọng và bảo mật từ phía các đối tác.

GIÁ TRỊ

Mái Nhà Đẹp chọn Tổ đội/ Nhà thầu phụ dựa trên các tiêu chí chính như: chất lượng, giá trị dịch vụ, tinh thần hợp tác lâu dài, bền vững. Mái Nhà Đẹp không có các hành vi đi ngược lại giá trị như nhận tiền chiết khấu/ hoa hồng làm ảnh hưởng đến quyết định của Mái Nhà Đẹp trong viêc chọn lựa Tổ đội/ Nhà thầu phụ.

MỐI QUAN TÂM VỀ ĐẠO ĐỨC HOẶC TUÂN THỦ

Mái Nhà Đẹp khuyến khích các Tổ đội/ Nhà thầu phụ hoặc đối tác bên thứ 3 khác đặt câu hỏi về “Quy tắc Hợp tác, tuân thủ” hoặc báo cáo bất kỳ hành vi sai trái nào bị nghi ngờ không tuân thủ quy tắc hợp tác, dù là trực tiếp hoặc gián tiếp.