TRƯỜNG MẦM NON NAM HÀ

Thông tin dự án

Chủ đầu tư: 

Tổng thầu : 

Nhà thầu thi công phần mái: Mái Nhà Đẹp

Địa Điểm: H. Đức Linh, T. Bình Thuận, Việt Nam

Hạng mục thi công:

  • Phần khung kèo thép: Khung kèo thép NOVATRUSS  nhà cung cấp NOVA M&C
  • Phần ngói lợp: Ngói vảy cá cao cấp Đồng Tâm, được cung cấp bởi Thế Giới Ngói Lợp
  • Diện tích: 4000m2

Thời gian thi công: 2022