Ben-du-thuyen-Glory-The-Manhattan-Vinhomes-Grand-Park

VINHOME GRAND PARK

Hạng mục thi công: Thi công li tô mè bằng sắt hàn và thi công lợp ngói phẳng Inari


Thông tin dự án

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Vinhomes

Tổng thầu :

Nhà thầu thi công phần mái: Mái Nhà Đẹp

mnd-vin-q9
mnd-vin-q9-5
mnd-vin-q9-2
mnd-vin-q9-4
mnd-vin-q9-1