clubhouse-mnd4

CLUB HOUSE SWANBAY

Hạng mục thi công: Cung cấp và thi công li tô mè bằng thép mạ nhôm kẽm và thi công lợp ngói sóng DIC


Thông tin dự án

Chủ đầu tư: Swan City

Tổng thầu :

Nhà thầu thi công phần mái: Mái Nhà Đẹp

clubhouse-mnd5
clubhouse-mnd6
clubhouse-mnd7
clubhouse-mnd2
clubhouse-mnd3