swanbay-mnd15

SWANBAY LA MAISON

Hạng mục thi công: Cung cấp và thi công li tô mè bằng sắt hàn và thi công lợp ngói sóng DIC


Thông tin dự án

Chủ đầu tư: Swan City

Tổng thầu :

Nhà thầu thi công phần mái: Mái Nhà Đẹp

 

swanbay-mnd1
swanbay-mnd16
swanbay-mnd17
swanbay-mnd14
swanbay-mnd12