Ngoi-lop-MND

LAKE VIEW CITY

Hạng mục thi công: Thi công hệ rui mè trọng lượng nhẹ C40.75 và TS35.48 , thi công lợp ngói Ruby


Thông tin dự án

Chủ đầu tư: Tập đoàn Novaland

Tổng thầu : 

Nhà thầu thi công phần mái: Mái Nhà Đẹp