CITYLAND RIVERSIDE

Hạng mục thi công: Thi công hệ rui mè trọng lượng nhẹ C40.75 và mè Ts38.48,  thi công lợp ngói Đồng Tâm


Thông tin dự án

Chủ đầu tư: City Land

Tổng thầu : 

Nhà thầu thi công phần mái: Mái Nhà Đẹp