mainhadep-vtv3

VICTORIA VILLAGE

Hạng mục thi công: Cung cấp và thi công tấm lợp Bitum


Thông tin dự án

Chủ đầu tư: Novaland

Tổng thầu :

Nhà thầu thi công phần mái: Mái Nhà Đẹp

mainhadep-vtv
mainhadep-vtv4
mainhadep-vtv2
mainhadep-vtv1
mainhadep-vtv5